Martin Opl

Martin Opl

Zařazení / Funkce
Sklo / Student
Studium probíhající
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník