ak. soch. Martin Zet

ak. soch. Martin Zet

Zařazení / Funkce
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná tvorba (8206V108), 2. ročník