MgA. Martina Kocmanová

MgA. Martina Kocmanová

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2018