MgA. Martina Žílová

Cobalt bowls

Cobalt bowls

zilova.martina@gmail.com

Cobalt bowls

MgA. Martina Žílová

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2014