Matěj Holý

Matěj Holý

Zařazení / Funkce
NS 3012 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Socharství II, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sochařství (8206T055), absolvované 2009