MgA. Matěj Pavlík

MgA. Matěj Pavlík

Zařazení / Funkce
Fotografie / Absolvent
Fotografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2015
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2017