Bc.MgA. Matěj Špaček

Bc.MgA. Matěj Špaček

Zařazení / Funkce
Architektura I / Absolvent
Architektura I / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura I, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Architektonická tvorba (8206R001), absolvované 2012
ateliér Architektura I, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2015