MgA. Matyáš Kočnar

MgA. Matyáš Kočnar

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Absolvent
Produktový design / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Průmyslový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2016
ateliér Produktový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2018