MgA. Matyáš Švejdík

Uzel a tkanina

MgA. Matyáš Švejdík

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura IV, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2016