Maximilian Lipovský

Maximilian Lipovský

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura IV, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2022