MgA. Pavel Karous, Ph.D.

Asistent ateliéru skla od roku 2008.
*1979, Praha
1998-1999  UJEP, Ústí nad Labem, FUD, Atelier Sklo (Ilja Bílek)
1999-2005  VŠUP v Praze, ateliér Prostorové tvorby (Marian Karel)
2002-2003  University of Plymouth, Exeter, Velká Británie, ateliér sochy (Andy Clussan), stáž Akademie výtvarných umění, Praha, ateliér monumentální tvorby, (Aleš Veselý).
Zabývá se i scénografickými návrhy (např. pro hru Michala Pěchoučka Muži malují nebo hru Cybercomix), projektem Vetřelci a volavky, který má ochraňovat a popularizovat sochy ve veřejném prostoru z období normalizace (námět a scénář dokumentárního filmu pro Českou televizi, přednášky a výstavy).

www.pavelkarous.cz

MgA. Pavel Karous, Ph.D.

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sklo v architektuře (8206T053), absolvované 2005
ateliér , Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), absolvované 2014