doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Cyril Říha se zabývá teorií města a současné architektury. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako pedagog na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM a jako metodik na Katedře architektury. Je součástí Expertní hodnoticí komise programu TAČR ÉTA, rady projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“ či redakční rady časopisu Vesmír, ve škole pak oborové rady doktorského studia a Rady studijních programů. V současnosti na UMPRUM pracuje na dvou grantových výzkumných projektech: "Architektura a česká politika v 19.-21. století" (NAKI, hlavní řešitel) a "Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení" (TAČR, člen řešitelského týmu).

 

Cyril Říha deals with the urban theory and theory of contemporary architecture. He graduated from the Faculty of Arts of Charles University. He works as a lecturer at the Department of Theory and History of Art at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague and as a methodologist at the Department of Architecture. He is member of the Expert Evaluation Committee of the TAČR ÉTA program, the board of the project "Dagmar and Václav Havel Foundation Award VIZE 97" or the editorial board of the journal Vesmír, and at the school the doctoral study board and the study program board. He is currently working on two grant research projects at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague: "Architecture and Czech politics in the 19th to 21st century" (NAKI, principal investigator) and "Arts and design as solution of traffic changes connected to ascent of autonomous driving" (TAČR, member of the research team).


Číst více...

tel. +420 251 098 296
cyril.riha@vsup.cz

doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Architektura / Docent
Teorie a dějiny umění / Docent
Teorie a dějiny umění / Vědecký pracovník
Průmyslový design / Vědecký pracovník