Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Cyril Říha se zabývá teorií města a současné architektury. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako pedagog na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM, poslední roky zde zastává i roli prorektora pro vědu a výzkum. Je členem Expertní hodnoticí komise programu TAČR ÉTA, dramaturgické skupiny večerů PechaKuchaNight Prague, rady projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“ a redakční rady časopisu Vesmír. Ve škole předsedá Grantové a Ediční komisi a je členem umělecké rady a oborové rady doktorského studia.


Číst více...

tel. +420 251 098 296
cyril.riha@vsup.cz

Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Odborný asistent
Teorie a dějiny umění / Vědecký pracovník
NS 9300 / Prorektor
Členství Člen Kolegia rektora