doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

 

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. (*1970) je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Pedagogicky působila rovněž na pražských pobočkách některých amerických univerzit (New York University, University of Washington, American University) a v roce 2012 byla hostující profesorkou na Brown University v Providence. Je držitelkou několika významných stipendií, včetně stipendia Fulbrightovy komise. Specializuje se na moderní a současné umění, vizuální kulturu a design především v kontextu genderu a feminismu.

Během posledních 15 let byla kurátorkou řady monografických i skupinových a tematických výstav v České republice i v zahraničí. Kromě několika přehlídek věnovaných zapomenutým umělkyním první poloviny dvacátého století, k nimž vyšly monografické katalogy (viz dále), kurátorsky připravila rovněž řadu výstav věnovaných současnému umění - k nejvýznamnějším projektům z nedávné doby patří Těla, jazyky, instituce (součást výstavy Formáty transformace: Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu, Dům umění, Brno, 2009 a MUSA, Vídeň, 2010), Behind the Velvet Curtain: Seven Women Artists from the Czech Republic (Katzen Art Center, American University Museum, Washington, D.C., 2008), Cultural Domestication – Instinctual Desire (University of Toledo, Ohio, 2005). Podílela se rovněž na rozsáhlém mezinárodním výstavním projektu GENDER CHECK – Femininity and Masculinity in Eastern European Art (MUMOK, Vídeň; Zacheta National Gallery of Art, Varšava, 2009).

Pachmanová je autorkou mnoha odborných článků v tuzemských a zahraničních periodikách a několika knih a monografických výstavních katalogů: Věrnost v pohybu: Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě (2001); Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu (2004); Milada Marešová: Malířka nové věcnosti (2008, výst. kat.); Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem (spolu s Michalou Frank Barnovou; 2013, výst. kat.) a Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění (2013). Svou znalost díla Milady Marešové zhodnotila jako editorka a autorka doslovů ve dvou dalších knihách: Milada Marešová, Waldheimská idyla (2009) a Milada Marešová, Domácí biograf (2009). Pachmanová je rovněž editorkou nebo spolueditorkou několika knih: Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě (2002); Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 1885 – 2005 (spolu s Markétou Pražanovou; 2005); Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění (spolu s Milenou Bartlovou; 2008), Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové, 1880–1951 (2011;výst. kat.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970 (spolu s Ladou Hubatovou-Vackovou a Pavlou Pečinkovou; 2014) a Jak odlesk měsíce v jezeře: Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945 (spolu s Libuší Heczkovou a Petrem Šámalem; 2014, fakticky 2016).

V roce 2005 získala Cenu Josefa Krásy udělovanou Uměleckohistorickou společností za mimořádný počin v oblasti dějin umění. Za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády se stala laureátkou Ceny F. X. Šaldy za vynikající uměleckohistorickou práci za rok 2013. Je autorkou a editorkou webových stránek věnovaných problémům genderu a moderního umění www.zenyvumeni.cz.


Praxe v oboru a dosavadní pedagogická činnost:
1996 – dosud
Oborná asistentka, docentka (od 2014) Katedra teorie a dějin umění, VŠUP v Praze
1999 – 1998
Odborná náměstkyně, Sbírka moderního a současného umění, Národní galerie v Praze
2002
Vedoucí kurzu „Comparative History of Ideas“, University of Washington, Praha
Vedoucí semináře „Tělo a narace“ (spolu s Libuší Heczkovou a Petrou Hanákovou), Filozofická fakulta UK, Praha
2003
Vedoucí kurzu „Czech Art and Architecture“, „Gender and Culture“, New York University, Praha
2003
Vedoucí kurzu „Czech Modern and Contemporary Visual Culture: Art, Photography, Architecture“, American University, Praha
2005 – 2003
Prorektorka pro mezinárodní spolupráci a styk školy s veřejností, VŠUP v Praze
2012
Guest Professor – vedení kurzu „Gender and Identity in Modern and Contemporary East Central European Visual Arts“, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, RI

Účast na řešení grantů:
1999–2000 Výzkumný grant Research Support Scheme, název projektu: Re-Thinking Modernism: Women, Art, and Czech History, 1890–1939
2005 Výzkumný grant Ford Foundation (udělený Katedrou genderových studií FHS UK), výzkum díla Milady Marešové pro realizaci výstavy a publikace Milada Marešová: Malířka nové věcnosti (Brno: Moravská galerie v Brně; Praha: Argo 2008)
2007–2009, Grant GAČR, název projektu: Jiným hlasem. Prvorepubliková ženská výtvarná kultura (viz www.zenyvumeni.cz), č. 408/07/0787
2011–2015 Výzkumný projekt Umění, architektura, design a národní identita, podporovaný MK ČR v rámci programu NAKI (identifikační kód projektu DF12P01OVV041), katedra teorie a dějin umění VŠUP v Praze
2013 Grantová podpora MK ČR MK-S 15290/2012 OULK, knižní publikace Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959–2011): od průmyslového výtvarnictví po design, VŠUP Praha 2013
2017-2019 Grant GAČR, název projektu: Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (spolu s Libuší Heczkovou a Kateřinou Svatoňovou)

Členství v oborových sdruženích, komisích a radách:
Uměleckohistorická společnost, Umělecká rada AVU, Umělecká rada VŠUP/UMPRUM, Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost PNP, AICA (1995–2003)

Ocenění:
2005 Cena Josefa Krásy (udělená Uměleckohistorickou společností)
2013 Cena F. X. Šaldy za rok 2013 v oblasti výtvarné kritiky za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění, Praha: VŠUP 2013

Publikace:
PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Milena Dopitová, "I stejné je jiné", Praha: NAVU 2017
PACHMANOVÁ, Martina, Erika Bornová, Křehké monumenty, Praha: KANT 2016
PACHMANOVÁ, Martina, Hana Autengruberová-Jedličková (1888–1970), Pacov: Městské muzeum Antonína Sovy 2016 (výst. kat.)
HECZKOVÁ, Libuše – PACHMANOVÁ, Martina – ŠÁMAL, Petr (eds.), Jak odlesk měsíce v jezeře: Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945 Praha: Arbor vitae 2014 (fakticky 2016)
PACHMANOVÁ, Martina, Z Prahy až do Buenos Aires: „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Praha: VŠUP 2014 (výst. kat.)
HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada – PACHMANOVÁ, Martina – PEČINKOVÁ, Pavla (eds.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970, Praha: VŠUP 2014
PACHMANOVÁ, Martina, Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české teorie a kritiky umění, Praha: VŠUP 2013
PACHMANOVÁ, Martina – FRANK BARNOVÁ, Michala, Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963): Mezi sociálním uměním a magickým realismem, Brno: Moravská galerie v Brně – Praha: Galerie hlavního města Prahy – Řevnice: Arbor vitae, 2013 (výst. kat.)
HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, PACHMANOVÁ, Martina, RESSOVÁ, Jitka (eds.), Zlínská umprumka: Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: VŠUP 2013
PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880–1951), Plzeň: Západočeská galerie v Plzni – Řevnice: Arbor vitae 2011 (výst. kat.)
PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Milada Marešová: Domácí biograf, Praha: VŠUP – Řevnice: Arbor Vitae 2009
PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Mít a být: Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese, Praha: VŠUP 2008
BARTLOVÁ Milena – PACHMANOVÁ Martina (eds.), Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha: Academia 2008
PACHMANOVÁ, Martina, Milada Marešová: Malířka nové věcnosti, Praha: Argo – Brno: Moravská galerie v Brně 2008 (výst. kat.)
PACHMANOVÁ, Martina, Mobile Fidelities: Conversations on Feminism, History and Visuality. www.ukonline.co.uk/n.paradoxa [elektronická kniha nakladatelství a časopisu feministické umělecké kritiky n.paradoxa], London: n.paradoxa 2006
PACHMANOVÁ, Martina – PRAŽANOVÁ, Markéta (eds.), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 1885–2005 / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 1885 2005, Praha: VŠUP 2005
PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Design: Aktualita, nebo věčnost? Antologie textů k dějinám a teorii designu, Praha: VŠUP 2005
PACHMANOVÁ, Martina, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu. Praha: Argo 2004
PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu a vizuální kultuře, Praha: One Woman Press 2002
PACHMANOVÁ, Martina, Věrnost v pohybu: Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha: One Woman Press 2001
PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Tělo a fotografie / Body and Photography, Praha: Pražský dům fotografie 1998

Kapitoly v monografiích:
PACHMANOVÁ, Martina, „Flowing Time and Transient Bodies“, in: Katrin Bucher Trantow (ed.), Bittersweet Transformation: Alina Szapocznikow, Kateřina Vincourová and Camille Henrot, Graz: Kunsthaus Graz 2017
PACHMANOVÁ, Martina,„In? Out? In Between? Some Notes on the Invisibility of a Nascent Eastern European Feminist and Gender Discourse in Contemporary Art Theory“, in: Hilary Robinson (ed.), Feminism – Art – Theory: An Anthology 1968–2014, Wiley – Blackwell 2015
PACHMANOVÁ, Martina, Lidé, věci, paradoxy, 1946–1970, in: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada  – PACHMANOVÁ, Martina – PEČINKOVÁ, Pavla (eds.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970, Praha: VŠUP 2014
PACHMANOVÁ, Martina, Výrobek jako věc vyššího řádu: Zlínská škola v teorii, in: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, PACHMANOVÁ, Martina, RESSOVÁ, Jitka (eds.), Zlínská umprumka: Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: VŠUP 2013
PACHMANOVÁ, Martina, Rozhovory: Ivan Dlabač, Vojtěch Linhart, in: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada – PACHMANOVÁ, Martina – RESSOVÁ, Jitka (eds.), Zlínská umprumka: Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: VŠUP 2013
PACHMANOVÁ, Martina, Politizace soukromí, nebo privatizace politiky? Rod a umění v době transformace, in: ŠEVČÍK, Jiří – MORGANOVÁ, Pavlína – NEKVINOVÁ, Terezie – SVATOŠOVÁ, Dagmar (eds.), České umění 1980–2010: Texty a dokumenty, Praha: VVP AVU 2011
PACHMANOVÁ, Martina, Rozum, cit, ženy a současné umění, in: ŠEVČÍK, Jiří – MORGANOVÁ, Pavlína – NEKVINDOVÁ, Terezie – SVATOŠOVÁ, Dagmar (eds.), České umění 1980–2010: Texty a dokumenty, Praha: VVP AVU 2011
PACHMANOVÁ, Martina, Three Wishes of Běla Kolářová, in: PEJIĆ, Bojana (ed.), Gender Check: A Reader. Art and Theory in Eastern Europe, ERSTE Foundation – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna; Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2010
PACHMANOVÁ, Martina, Láska, tělo a fotografie, in: POSPĚCH, Tomáš (ed.), Česká fotografie 1938–2000: V recenzích, textech, dokumentech, Hranice: DOST 2010
Milada Marešová, Waldheimská idyla; k 2., rozšířenému vydání připravila a doslovem opatřila PACHMANOVÁ, Martina, Praha: Academia, 2009
PACHMANOVÁ, Martina, Design jako životní praxe: Stlaní postele a rodičovství v domě IM systémů. Rozhovor s Ellen Lupton, in: ŘÍHA, Cyril (ed.), Nefoťte mě před knihovnou. Kniha pro Jana Rouse, Praha: VŠUP 2009
PACHMANOVÁ, Martina, Genderové otázky, in: BALADRÁN, Zbyněk – HAVRÁNEK, Vít, Atlas transformace, Praha: tranzit 2009
PACHMANOVÁ, Martina, Slyšet šepot duše v dunění moderního pokroku: K počátkům české ženské umělecké kritiky, in: BARTLOVÁ, Milena – PACHMANOVÁ, Martina (eds.), Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha: Academia, 2008
PACHMANOVÁ, Martina, Z „ženské“ republiky za oceán: Rozhovor se Charlottou Kotik, in: BARTLOVÁ, Milena – PACHMANOVÁ, Martina (eds.), Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha: Academia, 2008
PACHMANOVÁ, Martina, Mezi mizogynií a avantgardou: Žena jako umělkyně Hanse Hildebrandta, in: ČADKOVÁ, Kateřina Čadková – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice: Východočeská univerzita Pardubice, 2006
PACHMANOVÁ, Martina, O sirotcích, melancholii a střetu minulosti s přítomností: Rozhovor s Michael Ann Holly, in: SLAVÍČEK, Lubomír (ed.), Pictura verba cupit. Artefactum, Praha, 2006
PACHMANOVÁ, Martina, Proměny a tabuizace mateřství v českém moderním umění: Od symbolické velké matky ke katastrofě mateřské identity, in: HANÁKOVÁ, Petra – KALIVODOVÁ, Eva – HECZKOVÁ, Libuše (eds.), V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: Slon, 2006
PACHMANOVÁ, Martina, Toyen (1902 – 1980), in: Francisca de Haan – Krassimira Daskalova – Anna Loutfi (eds.), A Bibliographical Dictionary of Women’s Movement and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest – New York: Central European University Press, 2006
PACHMANOVÁ, Martina, Kapitoly z historie školy, 1947–1989, in: PACHMANOVÁ, Martina – PRAŽANOVÁ, Markéta (eds.), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 1885–2005 / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 1885 – 2005, Praha: VŠUP, 2005
PACHMANOVÁ, Martina, Géniova mateřština: Ke konstrukci maskulinity v českém umění 20. století, in: BYDŽOVSKÁ, Lenka – PRAHL, Prahl (eds.), “V mužském mozku…”, Praha: Scriptorium, 2002
PACHMANOVÁ, Martina, Aktuálne tendencie dizajnu: 1965 – 2000, in: CÍSAŘ, Karel – PETIŠKOVÁ, Terezie (eds.), Dejiny umenia / 12, Bratislava: Ikar, 2002
PACHMANOVÁ, Martina, Aktuální tendence designu: 1965–2000, in: CÍSAŘ, Karel – PETIŠKOVÁ, Terezie (eds.), Dějiny umění / 12, Praha: Euromedia, 2002
PACHMANOVÁ, Martina, Tři přání Běly Kolářové / Three Wishes of Běla Kolářová, in: HAVRÁNEK, Vít (ed.), Akce Slovo Pohyb Prostor: Experimenty v umění 60. let / Action Word Movement Space: Experiments in the 1960s Art, Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1999

Původní studie v recenzovaných a odborných časopisech:
PACHMANOVÁ, Martina,Proti panství ducha, vědy a rozumu: Mária Bartuszová mezi biomorfologií a fyzikou, PROFIL súčasného výtvarného umenia 23, 2016, č. 3
PACHMANOVÁ, Martina,Silence about feminism and ,femininity’ as an aesthetic value. The case of Jindřich Chalupecký’s post-1968 art theory regarding women artists, n.paradoxa. International Feminist Art Journal 18, 2015, No. 35
PACHMANOVÁ, Martina, Mlčení o feminismu a ženskost jako výtvarná hodnota: České umělkyně očima Jindřicha Chalupeckého, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2013, č. 14
PACHMANOVÁ, Martina, Domácí biograf Milady Marešové: Protokinematografický experiment v zrcadle (nejen) ženské umělecké tradice, Slovo a smysl / Word and Sense VIII, 2011, č. 15
PACHMANOVÁ, Martina, Uvnitř? Vně? Někde mezi? Poznámky o neviditelnosti vznikajícího východoevropského feministického a genderového diskurzu v současné teorii umění, 65. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2009
PACHMANOVÁ, Martina, Zdenka Košáková: Architektka a literátka (spolu s Libuší Heczkovou), Slovo a smysl II, 2005, č. 3
PACHMANOVÁ, Martina, Revolutionary Power of Exiled Laughter, Umění 2/2002
PACHMANOVÁ, Martina, Collective Desires: Czech Avant-Garde Architecture and the Production of Degendered Space, Umění 1/2000
PACHMANOVÁ, Martina, Mechanické, sexuální a socialistické tělo v díle Karla Teiga, Estetika 4/1999
PACHMANOVÁ, Martina, Writing History “Otherly“: Interview with Linda Nochlin, Umění 6/1999
PACHMANOVÁ, Martina, Calling History Writing into Question: Interview with Natalie Boymel Kampen, Umění 6/1999

Příspěvky ve sbornících a kapitoly v odborných výstavních katalozích:
PACHMANOVÁ, Martina, Laying Diapers, Loving Nature: Maternity as a Private Act and Political Gesture, in: KOBOLT, Katja – ZDRAVKOVIĆ, Lana (eds.), Performative Gestures, Political Moves, Ljubljana – Zagreb – Beograde: Red Athena University Press (vyjde během 2014)
PACHMANOVÁ, Martina, Rozhovory: Milena Dopitová, Lenka Klodová, Alena Kotzmannová, in: MORGANOVÁ, Pavlína (ed.), Někdy v sukni: Umění 90. let, Brno: Moravská galerie, 2013
PACHMANOVÁ, Martina, Po mateřské linii: Pokus o diagram, in:  MORGANOVÁ, Pavlína (ed.), Někdy v sukni: Umění 90. let Brno: Moravská galerie, 2013
PACHMANOVÁ, Martina, „Moje výhoda je, že nic pořádně neumím“. Rozhovor s Ludmilou Padrtovou, in:  DANĚK, Ladislav (ed.), Ludmila Padrtová. Gesto, pohyb, barva (Dílo 1951–2013), Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 2013
PACHMANOVÁ, Martina, Hana Wichterlová a moje čtyři zastavení v čase, in: Momenty růstu. Sochařské dílo Hany Wichterlové, Hodonín: Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 2013
PACHMANOVÁ, Martina, O mezerách, které je třeba zaplnit. Rozhovor s Martinou Pachmanovou, in: ŠTEFKOVÁ, Zuzana (ed.), Svědectví. Ženským hlasem, Praha: VŠUP, 2012
PACHMANOVÁ, Martina, Paralelní historie?: Krátká úvaha o hypotetickém uměleckém okraji, in: KOLEČEK, Michal (ed.), Paralelní historie, Ústí n. Labem: UJEP 2011
PACHMANOVÁ, Martina, In? Out? In Between? Some Notes on the Invisibility of a Nascent Eastern European Feminist and Gender Discourse in Contemporary Art Theory, in: PEJIĆ, Bojana (ed.), Gender Check: A Reader. Art and Theory in Eastern Europe (ERSTE Foundation – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna; Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2010
PACHMANOVÁ, Martina, Výstavy „ženského umění“ a mezinárodní reprezentace československého státu, 1918 – 1929, in: BLÜMLOVÁ, Dagmar (ed.), Čas optimismu a ctižádostivých nadějí: Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí československého státu, České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009
PACHMANOVÁ, Martina, Kdo je to kurátor/ka?, in: KORECKÝ, David, (ed.), Médium kurátor, Praha: VŠUP, 2006/9
PACHMANOVÁ, Martina, „Vizuální sémiotika všednodenního života v díle Marthy Rosler“, in: FELIX, Zdeněk (ed.), Martha Rosler. Fotografické práce 1965 – 2008, Praha: Galerie Langhans, 2008
PACHMANOVÁ, Martina, Matky a otcové: K genderové genealogii v dějinách umění, in: HECZKOVÁ, Libuše a kol. (eds.), Vztahy, jazyky, těla: Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií, Praha: FHS UK, 2007
PACHMANOVÁ, Martina, Fotografická paměť rodiny, in: HAVELKOVÁ, Jolana – KOVÁŘÍKOVÁ, Naďa – MUSILOVÁ, Helena (eds.), Rodina (Fotografický festival Funkeho Kolín 2007), Kolín n. Labem: Funkeho Kolín, 2007
PACHMANOVÁ, Martina, Identität und Geografie: Kunst aus dem „anderen“ Europa / Identity and Geography: Art from the „Other“ Europe, in: Grenzgänger / Crossing Frontiers, Regensburg: Kiadja – Kunstforum Ostdeutsche Galerie, 2006
PACHMANOVÁ, Martina, Dílo Evy Kmentové a tradice „ženského umění“, in: KLIMEŠOVÁ, Marie – KUMSTÁTOVÁ, Jiřina Kumstátová – BERÁNKOVÁ, Alena (eds.), Téma Eva Kmentová, Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2004
PACHMANOVÁ, Martina, Frontiers of the Self: Femininity, Subjectivity, and New Media, in: VON FALKENHAUSEN, Susanne et. al. (eds.), Medien der Kunst: Geschlecht, Metapher, Code. Marburg: Jonas Verlag, 2004
PACHMANOVÁ, Martina, Pohádka o Klió a Narcisovi: Obraz dějin umění v zrcadle vizuálních studií, in: Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy, Praha: Argo, 2004
PACHMANOVÁ, Martina, Bodies, Technologies, Identities: Manufacturing the Self, in: The Anatomy of the Reason, the Body, and the Soul, Budapest: Ludwig Museum, 2004
PACHMANOVÁ, Martina, Žena, růže, píseň, kost: Rody a paradigmata současného českého umění, in: GERŽOVÁ, Jana – RUSNÁKOVÁ, Katarína (eds.), 90-te+. Reflexia vizuálného umenia na prelome 20. a 21. storočia, Bratislava: AICA, 2003
PACHMANOVÁ, Martina, Peripheral Vision: Centers and Margins of Contemporary Art as Seen Through Czech Eyes, in: JANUŠKECIČIUTE, Virginia (ed.), Centre of Attraction, Vilnius: Contemporary Art Centre 2002
PACHMANOVÁ, Martina, A Response to Andras Zwickl’s Neo-Classicism in the 1920s, in: CASSLING, Robin – FRAGNIERE, Gabriel (eds.), Social Sciences and Political Change: Promoting Innovative Research in Post-Socialist Countries, Bruxelles: P.I.E. – Peter Lang, 2003
PACHMANOVÁ, Martina, Mimolimit a „jednota krásy v mnohosti“ / Mimolimit and the “Unity of Beauty in Multiplicity“, in: Mimolimit. Praha: Prostor, 2002
PACHMANOVÁ, Martina, Čeho se bojí dějiny umění?, in: ORAVCOVÁ, Jana (ed.), Genderová štúdia v umení a kulture, Bratislava: SCAAN, 2000
PACHMANOVÁ, Martina Současné umění a genius loci, in: ŠEVEČEK, Ludvík (ed.), Prezentace, interpretace a instalace současného umění, Zlín: Státní galerie ve Zlíně, 1997


 

 


Číst více...

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

E-mail martina.pachmanova@vsup.cz
Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Docent
Teorie a dějiny umění / Vědecký pracovník
Členství Člen umělecké rady