MgA. Michaela Mertlová

from The Murderous Jewellery colection

Vespragen 2011

Box for Teapot ala Lamp 2012

Dagers from The Murderous Jewellery colection 2012

Rings From The Mourdeous Jewellery colection 2012

Teapot ala Lamp 2011

MgA. Michaela Mertlová

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2014