Bc. Michal Klimeš

Bc. Michal Klimeš

Zařazení / Funkce
Architektura II / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura II, Navazující magisterský studijní program Architektonická tvorba (N0213), obor Architektonická tvorba (ARCH), 1. ročník