MgA. Michal Pražský

MgA. Michal Pražský

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Průmyslový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2017