Mgr.A. Michal Rydval

Mgr.A. Michal Rydval

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206V106), absolvované 2003