Mgr. Michal Vaníček

Michal Vaníček se narodil v Praze. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Ve své práci se zabývá především českým uměním a architekturou 19. a 20. století, teorií a historií módy a designu a metodologií tvůrčího výzkumu. Úzce spolupracuje zejména s mladými módními tvůrci, kterým se snaží pomoci s teoretickým uchopením jejich vlastní tvorby. Jako kurátor se podílel na vzniku řady výstav u nás i v zahraničí. V současnosti působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako interní doktorand na katedře teorií a zároveň jako pedagog a metodik na katedře užitého umění, kde vede odborné kurzy v českém a anglickém jazyce pro studenty programu Design. Od roku 2021 je také členem Pedagogické komory Akademického senátu UMPRUM. V rámci stipendia Fulbrightovy komise v současnosti působí na Parsons School of Design v New Yorku, kde bude pracuje na svém výzkumu v oboru Fashion Studies. // Michal Vaníček was born in Prague. He studied Art History at the Faculty of Arts of Charles University and Theory and History of Modern and Contemporary Art at UMPRUM. His work focuses mainly on Czech art and architecture of the 19th and 20th centuries, the theory and history of fashion and design, and the methodology of creative research. He works closely with young fashion designers, whom he tries to help with the theoretical understanding of their own work. As a curator, he has participated in the creation of a number of exhibitions in the Czech Republic and abroad. Currently, he works at the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague as an internal PhD student at the Department of Theory and History of Art, and as an assistant professor and methodologist at the Department of Applied Arts, where he teaches courses in Czech and English for students of the Design program. Since 2021 he is also a member of the Pedagogical Chamber of the Academic Senate of UMPRUM. A Fulbright scholarship laureate, he currently works at the Parsons School of Design in New York, where he conducts his research in Fashion Studies.

Katedra užitého umění metodik, odborný asistent 
Department of Applied Arts - methodologist, assistant professor
 
Katedra teorie a dějin umění - asistent
Department of Theory and History of Art - assistant
 
člen Pedagogické komory Akademického senátu UMPRUM
Member of the Pedagogical Chamber of the Academic Senate
člen Rady studijních programů UMPRUM
Member of the Council of Study Programs
člen Metodické rady UMPRUM
Member of the Council of Methodologists
 
konzultační hodiny // consultation hours

do 10/2022 neplacené stuidijní volno // unpaid leave until 10/2022

2. patro, m.č. 214 // 2nd Floor, office n. 214

e-mail
michal.vanicek@vsup.cz

Výuka // Courses

Seminář akademického psaní // Academic Writing Seminar

Seminář k současné metodologii designu // Seminar of Contemporary Design Methodology

Seminář k teorii módy // Seminar of Fashion Theory

Seminář k tvůrčímu výzkumu // Creative Research Seminar

Teorie oděvu a módy 2 // Theory of Dress and Fashion 2

Theory and History of Fashion (for VA and Erasmus students)

Zaměstnání // Professional Experience

Od 2020 // since 2020
Vysoká škola umělěckoprůmyslová v Praze, asistent Katedry teorie a dějin umění // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Assistent in the Department of Theory and History of Art

2019-2020 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, tajemník Katedry teorie a dějin umění // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Secretary of the Department of Theory and History of Art

od 2018 // since 2018 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, odborný asistent a metodik Katedry užitého umění // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Assistant Professor and Methodologist in the Department of Applied Arts

2017-2018
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, odborný asistent Ateliéru designu oděvu a obuvi // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Assistant Professor in the Studio of Fashion and Footwear Design

2016-2017

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, kurátor Galerie NIKA // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, NIKA Gallery Curator

2013-2015

Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech v Praze, památkář // The National Heritage Institute, Central Bohemia Regional Office, Conservationist

Vzdělání // Education

2021-2022

Parsons School of Design - The New School, NY, USA, obor Fashion Studies, stipendium Fulbrightovy komise // Parsons School of Design - The New School, NY, USA, Fashion Studies, Fulbright Commission Scholarship

od 2018 // since 2018

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor Teorie a dějiny moderního a současného umění, Ph.D. // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Theory and History of Modern and Contemporary Art, Ph.D.

2015-2018

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor Teorie a dějiny moderního a současného umění, Mgr. // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Theory and History of Modern and Contemporary Art, MA

2012-2015

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění, Bc. // Charles University, Faculty of Arts, Art History, BA

2008-2012

Akademické gymnázium Štěpánská, škola hl. m. Prahy, obor francouzský jazyk // City of Prague Academic Grammar School, French Language

Věda a výzkum // Research and Grant Projects

2021  2022, Stipendium Fulbrightovy komise, Parsons School of Desing, NY, USA // Fulbright Commission Scholarship, Parsons School of Design, NY, USA

2021  2022, Centralizovaný rozvojový projekt: Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení // Centralized Development Project: Strengthening the Academic Integrity of University Learners with a Focus on the Risks and Opportunities of Distance Learning and Assessment Methods

2020  2022, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Rozvoj výukových metod na UMPRUM // Operational Program Research, Development, and Education: Development of teaching methods for AAAD

2015 – 2019, NAKI II.: Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní kulturní identity ČR /NAKI II. Analysis and presentation of the values of the modern architecture of the 1960s and 1970s as part of the national and cultural identity of the Czech Republic

Členství v odborných porotách // Memberships in Professional Councils and Committees

Porotce cen Czech Design Awards 2021 // Czech Design Awards 2021 jury member

Porotce designérské soutěže Master of Crystal 2021 // Master of Crystal 2021 jury member

Porotce mezinárodní umělecké soutěže TALENTE 2020 // TALENTE 2020 jury member

 

Publikační činnost // Scholarly Publications

VANÍČEK, Michal, Malovat vlnou: Inez Tuschnerová v Moravské galerii, Artalk.cz, 22/11/2018

VANÍČEK, Michal, Městská spořitelna v Benešově, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018

VANÍČEK, Michal, Budova bývalé Městské spořitelny v Rakovníku, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018

VANÍČEK, Michal, Masarykova obchodní akademie v Rakovníku, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018

VANÍČEK, Michal, Husův sbor Církve československé husitské v Čáslavi, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018

VANÍČEK, Michal, Dát oděv na odiv. Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek, in: PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, UMPRUM 2018

VANÍČEK, Michal, So Different, So Close. Zevrubná analýza umělecké tvorby expertů na telekomunikace, in: Next Genetation Telekomunikace, 2017/04

VANÍČEK, Michal, Kuba Feranec & Michal Vaníček. Rozhovor o povaze módy a módní kritice, in: FERANEC, Kuba, Because of Fashion, Zlín 2017

VANÍČEK, Michal, Tenue Correcte Exigée. Hluboká sonda do jazyka módy, Fashion Criticism, 15/5/2017

VANÍČEK, Michal, Antropologie obrazu Hanse Beltinga ve vztahu k dějinám a teorii módy a oděvu, Praha 2017

VANÍČEK, Michal, Analytický kubismus a způsoby jeho vidění, in: Metodický portál Národního ústavu pro vzdělávání, k vydání podzim 2017

VANÍČEK, Michal, Střední zemědělská škola v Poděbradech, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016

VANÍČEK, Michal, Základní škola Březnice. Obecná a měšťanská škola, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016

VANÍČEK, Michal, Gymnázium v Kolíně, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016

VANÍČEK, Michal, Masarykova obchodní akademie v Rakovníku. Masarykova veřejná obchodní škola, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016

VANÍČEK, Michal, Nihon Lobendau. Tajemný půvab modelů Kateřiny Plamitzerové, Fashion Criticism, 7/9/2016

VANÍČEK, Michal, Výstava DůMódy. Smějeme se sami sobě, Fashion Criticism, 4/4/2016

VANÍČEK, Michal, Danit Peleg. 3D Liberty Fashion, Fashion Criticism, 28/3/2016

VANÍČEK, Michal, Nová kolekce Lukáše Macháčka. Dynamický minimalismus, Fashion Criticism, 21/3/2016

VANÍČEK, Michal, Volmanova vila v Záboří nad Labem, in: Památky středních Čech, 2/2015

Výstavy a přehlídky // Exhibitions and Art and Design Shows

29. 11. 2021 - 6. 3 2022, výstava Ópera, Pasáž českého designu (Praha), kurátor

6. 9. 2021 - 9. 9. 2021, výstava Ópera, Centro Ceco (Milán), kurátor

16. 7. 2020 - 24. 6. 2021, výstava Brushes & Splashes, VVV Gallery (Praha), kurátor

11. 10. 2019 - 9. 11. 2019, výstava Směsi, Galerie UM (Praha), kurátor, architekt výstavy

13. 6. 2019 - 18. 6. 2019, výstava uTržitelnost?, Galerie Kvalitář (Praha), kurátor

16. 5. 2019 - 14. 6. 2019, výstava Reality Check, Galerie U Prstenu (Praha), kurátor

28. 1. 2019 - 29. 1. 2019, přehlídky Power of Identity II., Bunka Fashion Graduate University Fashion Week (Tokio), produkční (UMPRUM)

9. 12. 2018 - 6. 1. 2019, výstava Power of Identity II., Kensington Palace Gardens - London Czech Centre (Londýn), kurátor

7. 12. 2018, přehlídka Power of Identity - Czech Fashion Performance, Japan House (Londýn), produkční (UMPRUM)

15. 6. 2018 - 8. 7. 2018, výstava Směsi, Galerie Nika (Praha), kurátor

12. 6. 2018 - 30. 8. 2018, výstava Ateliéru designu oděvu a obuvi UMPRUM, Fox Gallery (Hradec Králové), kurátor

26. 4. 2018 - 17. 6. 2018, výstava Přetlak, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Praha), vystavující

17. 3. 2018, přehlídka Power of Identity, Mercedes-Benz Prague Fashion Week (Praha), produkční (UMPRUM)

29. 1. 2018 - 30. 1. 2018, přehlídky Power of Identity, Bunka Fashion Graduate University Fashion Week (Tokio), produkční (UMPRUM)

21. 12. 2017 - 14. 1. 2018, výstava Více než 9539 dní, Galerie Nika (Praha), kurátor

29. 11. 2017 - 17. 12. 2017, výstava Stránkování, Galerie Nika (Praha), kurátor

1. 11. 2017 – 26. 11. 2017, výstava Neodešel, Galerie Nika (Praha), kurátor

26. 10. 2017 - 30. 10. 2017, výstava Lord II., Erste Talent Display, Designblok 2017 (Praha), kurátor 

4. 10. 2017 – 29. 10. 2017, výstava Kula, Galerie Nika (Praha), kurátor

3. 10. 2017 - 4. 10. 2017, výstava So Different, So Close, Altány Kampa (Praha), kurátor

6. 9. 2017 – 1. 10. 2017, výstava Urban Utopia, Galerie Nika (Praha), kurátor

11. 8. 2017 – 2. 9. 2017, výstava Black Mirror, Galerie Nika (Praha), kurátor

14. 7. 2017 – 6. 8. 2017, výstava Kožený, Galerie Nika (Praha), kurátor        

15. 6. 2017 – 9. 7. 2017, výstava Vere Imo, Galerie Nika (Praha), kurátor

18. 5. 2017 – 11. 6. 2017, výstava Tahem, Galerie Nika (Praha), kurátor

25. 4. 2017 – 14. 5. 2017, výstava Cdm: Start, Galerie Nika (Praha), kurátor

22. 3. 2017 – 16. 4. 2017, výstava Samples, Galerie Nika (Praha), kurátor

22. 2. 2017 – 3. 3. 2017, výstava Japonsko, klidná síla, Arkády Pankrác (Praha), vystavující

3. 2. 2017, výstava Japan, Calm Force, Czech Centre Tokyo (Tokio), vystavující

30. 1. 2017 – 31. 1. 2017, přehlídky Japan: Calm Force, Bunka Fashion Graduate University Fashion Week (Tokio), vystavující

27. 1. 2017 – 19. 2. 2017, výstava Okno, Galerie Nika (Praha), kurátor

22. 12. 2016 – 15. 1. 2017, výstava Lord, Galerie Nika (Praha), kurátor

5. 9. 2016, přehlídka Mercedes-Benz Prague Fashion Week (Praha), vystavující

29. 6. 2016, přehlídka Ostrov tiché krásy, palác Žofín (Praha), vystavující

7. 6. 2016, přehlídka Japonsko, klidná síla, palác Kinských (Praha), vystavující

26. 11. 2015 – 9. 1. 2016, výstava Iconic Recycling, Mario Mauroner Contemporary Art Vienna (Vídeň), asistent kurátor

7. 10. 2015 – 14. 10. 2015, výstava Život umělce na 2000 m², Petrohradská kolektiv, garant projektu

Členství v odborných organizacích // Memberships in Professional Organizations

Zápis na konzultace // Enrolment for consultations

Databáze doporučené literatury k současné teorii módy // Database of recommended literature on contemporary fashion theory

Konzultované závěrečné práce 2022 // Consulted final theses 2022
 
Khatiashvili Inga
(NM) Volné umění III
Mareš Štěpán
(B) Módní tvorba
Szegényová Natálie
(B) Módní tvorba
Stára Ondřej
(NM) K.O.V.
Šťastníková Magdalena
(NM) K.O.V.
Konzultované závěrečné práce 2021 // Consulted final theses 2021
 
Dufková Natalie
(NM) Design oděvu a obuvi
(NM) K.O.V.
Kaliyeva Shynar
(NM) Sklo
(NM) K.O.V.
(NM) Design oděvu a obuvi
(NM) Sklo
(NM) Visual Arts / Sklo
(NM) Design oděvu a obuvi
Konzultované závěrečné práce 2020 // Consulted final theses 2020
 
(NM) Módní tvorba
Dostal Ondřej
(NM) Design oděvu a obuvi
Grimberg Nataliya
(B) Módní tvorba
(NM) Sklo
Kinský Daniel
(NM) Sklo
Kotěšovcová Barbora
(B) Módní tvorba
Neubert Matěj
(B) Design nábytku a interiéru
Segura Espinel Sebastian
(NM) Visual Arts / K.O.V.
Šedina David
(B) Sklo
Tedenacová Marieta
(B) Sklo
Tomišová Petra
(B) Sklo
Tranova Tra Vinh
(B) Módní tvorba
Zablotska Antonina
(NM) Design oděvu a obuvi
Konzultované závěrečné práce 2019 // Consulted final theses 2019
 
(NM) Design oděvu a obuvi
Kaliyeva Shynar
(B) Sklo
Kopecká Karin
(B) K.O.V.
Kost Adam
(B) Design oděvu a obuvi
Monsportová Eliška
(B) Sklo
Nepovímová Natálie
(B) Design oděvu a obuvi
Petrtýlová Dominika
(B) Sklo
(NM) Design oděvu a obuvi
Seeháková Agáta
(B) Design oděvu a obuvi
Stára Ondřej
(B) K.O.V.
(NM) Sklo
(NM) Sklo

Mgr. Michal Vaníček

E-mail michal.vanicek@umprum.cz
Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Asistent
Užité umění / Odborný asistent
Členství Člen akademického senátu