Michal Veltruský

Michal Veltruský

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium přerušené
ateliér Architektura III, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 3. ročník