Mikuláš Procházka

Mikuláš Procházka

Zařazení / Funkce
Produktový design / Student
Studium probíhající
ateliér Produktový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 1. ročník