Miroslav Pelák

Miroslav Pelák

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník