Bc.MgA. Miroslava Večeřová

Bc.MgA. Miroslava Večeřová

Zařazení / Funkce
Fotografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2014