Moeko Awasaka

Moeko Awasaka

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (B8206), obor Design (8206R100), 0. ročník