MgA. Monika Matějková

Okna_světelné objekty

Vitrína avantgarda

záběr

objekty

věže

C.O.S.

bright/dark future

frame

cone clock

MgA. Monika Matějková

Zařazení / Funkce
Produktový design / Absolvent
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Produktový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2015
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2017