Mutlu Kocak

Mutlu Kocak

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium přerušené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník