Nela Britaňáková

Nela Britaňáková

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Keramika a porcelán, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2019