Bc. Nikola Balberčáková

Bc. Nikola Balberčáková

Zařazení / Funkce
Fotografie / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 0. ročník