MgA. Nikola Wilde

MgA. Nikola Wilde

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Písmo a typografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), absolvované 2015
ateliér Písmo a typografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), absolvované 2017