Bc.MgA. Nikola Hoření

Bc.MgA. Nikola Hoření

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Ilustrace a grafika / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Písmo a typografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2012
ateliér Ilustrace a grafika, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2015