MgA. Nikola Ivanov

MgA. Nikola Ivanov

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), absolvované 2018