MgA. Nikola Klímová

MgA. Nikola Klímová

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Písmo a typografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), absolvované 2016