Nikola Semotánová

Nikola Semotánová

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Kov a šperk (8206T032), absolvované 2003