BcA Nonna Lorenz

BcA Nonna Lorenz

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník