BcA. Olbram Pavlíček

BcA. Olbram Pavlíček

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník