BcA. Olga Krykun

Olga Krykun - Freesome, Berlinskej model 2017

BcA. Olga Krykun

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník