MgA. Ondřej Brom

Umění včera a dnes

MgA. Ondřej Brom

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), absolvované 2014
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), absolvované 2018