MgA. Ondřej Vicena

MgA. Ondřej Vicena

Zařazení / Funkce
Produktový design / Student
Studium probíhající
ateliér Produktový design, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Design (8206V100), 1. ročník