Paloma Vera

Paloma Vera

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Student
Studium probíhající
ateliér Průmyslový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (B8206), obor Design (8206R100), 0. ročník