MgA. Pavel Coufalík

MgA. Pavel Coufalík

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Grafický design a nová média / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a nová média, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206V106), 2. ročník