Mgr. MgA. Pavel Jestřáb

Mgr. MgA. Pavel Jestřáb

Zařazení / Funkce
Intermediální konfrontace / Absolvent
Intermediální konfrontace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Intermediální konfrontace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2013
ateliér Intermediální konfrontace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2015