BcA. Pavel Liška

BcA. Pavel Liška

Zařazení / Funkce
Design nábytku a interiéru / Absolvent
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Student
Studium probíhající
ateliér K.O.V., Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník