MgA. Pavel Polok

MgA. Pavel Polok

Zařazení / Funkce
Design nábytku a interiéru / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Design nábytku a interiéru, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Design výrobků (8206T012), absolvované 2015