BcA. Pavel Výtisk

Ostrava !!!

Ostrava

Tyglik

BcA. Pavel Výtisk

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Sklo / Student
Studium probíhající
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník