BcA. Pavel Výtisk

Ostrava !!!

Ostrava

Tyglik

BcA. Pavel Výtisk

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2017