Bc.MgA. Petra Karlová

Bc.MgA. Petra Karlová

Zařazení / Funkce
Architektura II / Absolvent
Architektura II / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura II, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Architektonická tvorba (8206R001), absolvované 2012
ateliér Architektura II, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2015