Petter Pustina

Petter Pustina

Zařazení / Funkce
Architektura I / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura I, Magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (M8206), obor Architektura (8206T007), 0. ročník