prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Historička umění, zabývá se dějinami středověkého umění, metodologií a historiografií oboru, muzeologií a státní/národní identitou. Vedoucí Centra doktorských studií UMPRUM. / Historian of art. Research in the history of medieval art, methodology and history of art history, museology and state/national identity. Head of Graduate Studies Center.

*1958

PUBLIKACE / Publications

Deset nejvýznamnějších odborných publikací / Ten most important scholarly publications

1. Dějiny českých dějin umění 1945-1969. UMPRUM: Praha 2021

2. Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století. UMPRUM: Praha 2018

3. Milena Bartlová a kolektiv, Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. VŠUP: Praha 2017

4. Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol., Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Kat. výst. VŠUP: Praha 2015.

5. Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490. Academia: Praha 2015

6. Unsere "nationale" Kunst. Thorbecke: Ostfildern 2016; Naše, národní umění. Studie z dějin dějepisu umění středověku. Barrister a Principal: Brno 2009

7. Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo: Praha 2012

8. "Neuentdeckung" der Iglauer Pieta + Einleitung. In Bartlová, Milena (ed.), Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhundert. Matice moravská: Brno 2007.

9.  Mistr Týnské kalvárie, český sochař doby husitské. Academia: Praha 2004

10. Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Argo: Praha 2001 

Aktualizované seznamy odborné bibliografie/scholarly bibliography (zde) a publicistiky&popularizace/other publications (zde)

Profil academia.edu 

NOVÁ KNIHA: Dějiny českých dějin umění 1945-1969.

JUBILEJNÍ SBORNÍK K ŠEDESÁTINÁM/Festschrift: Johana Lomová - Jindřich Vybíral (eds.), Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou. UMPRUM: Praha 2018

Učebnice PRŮVODCE STUDIEM DĚJIN UMĚNÍ STŘEDOVĚKU: druhé, opravené a doplněné vydání vydalo Nakladatelství UMPRUM jako e-book, zakoupit lze zde . 

 

KURÁTORKA VÝSTAV / Curated Exhibitions

Mistr Týnské kalvárie: pražská řezbářská dílna předhusitské doby (s Janem Chlíbcem). Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, duben-září 1990

Světice s knihou. Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění (s Jiřím Fajtem). Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, květen-srpen 1996

Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. Národní galerie v Praze, klášter sv. Anežky, květen-září 1997

Ř! Česká národní identita v současném umění (se studenty a studentkami Týmového semináře). UMPRUM, Galerie UM, listopadu 2012-únor 2013

Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu (se členy a členkami KTDU UMPRUM). Národní galerie v Praze, Veletržní palác, listopad 2015-únor 2016

 

CURRICULUM VITAE

Kvalifikace / Education and Career

1977 maturita na klasické větvi Akademického gymnázia v Praze / Classical High School in Prague

1980-1983 externí studium dějin umění na Karlově univerzitě / external study of art history at Charles'  Unviersity in Prague

Mgr+PhDr 1983 UK Praha 

CSc/PhD 1995 Ústav dějin umění AVČR

Habilitace - docentka / Habilitation - Assistant Professor 2001 FF Masarykovy univerzity Brno

Profesorka / Professor 2005 Masarykova univerzita  Brno

 

Zaměstnání /Employment

1978-1983 administrativní pracovnice Majetkoprávního oddělení/Centrální evidence sbírek Národní galerie v Praze / clerk at the Central Register of the National Gallery in Prague

1983-1991 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze / curator at the Collection of Old Masters, National Gallery in Prague

1991-1992 odborná a vědecká pracovnice Ústavu dějin umění AVČR / researcher at the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences

1988-1991 a 1992-1996 mateřská dovolená / maternity leaves

1996-1997 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze / curator at the Collection of Old Masters, National Gallery in Prague

1998-2005 odborná asistentka a docentka na katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha / lecturer and Assistant Prof. at the Department of Education, Charles'  Unviersity in Prague

1998-2010 odborná asistentka, docentka a profesorka v Semináři dějin umění Filosofické fakulty MU Brno / lecturer, Assistant Prof. and Professor at the Department of Art History, Masaryk University in Brno

2010-2012 vědecká pracovnice Collegium Europaeum (výzkumná skupina Filosofického ústavu AVČR a Filosofické fakulty UK Praha) / researcher at Collegium Europaeum

2010-2011 profesorka na Akademii výtvarných umění Praha / Professor at the Academy of Art in Prague

2013-2015 profesorka, Evropské kulturní a duchovní dějiny - Historický modul, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy / Professor at the Faculty of Humanities, Charles'  Unviersity in Prague

od září 2011 profesorka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze / Professor at the Academy yof ARts, Design and Architecture in Prague

 

2008 Fellow, Wissentschaftkolleg/Institute of Advanced Study Berlin

2009/10 zastupující profesorka / Vertretendes Professor, Institut für Bild- und Kunstgeschichte, Humboldt University Berlin

 

Ocenění / Honors

2001 medaile rektora Masarykovy univerzity za knihu Poctivé obrazy / medal of the Rector of Masaryk University for the book Honest Images

2013 Cena F. X Šaldy za knihu Skutečná přítomnost / F. X. Šalda Prize for the book Real Presence

2018 Grand Prix Spolku Skutek

2021 Cena Věry Jirousové pro etablovanou kritičku výtvarného umění

 

 

 

 


Číst více...

tel. + 420 251 098 296
milena.bartlova@vsup.cz

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

E-mail milena.bartlova@umprum.cz
Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Profesor