prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Historička umění, zabývala se více než tři desetiletí dějinami středověkého umění, muzeologií a státní/národní identitou. V poslední době se věnuje metodologii dějin umění a historii oboru. Píše také kulturně-politickou publicistku a výtvarné kritiky. Předsedkyně Oborové rady doktorského studia Teorie a dějin umění; vedoucí Centra doktorských studií UMPRUM. / Historian of art. For more than three decades she conducted research in the history of medieval art, museology and state/national identity. Recently she has shifted focus to methodology of art history and historiography of the field. Writes also on general culture politics and art criticism. Head of Graduate Studies Center.

*1958

VÝUKA / COURSES

Metodologie dějin umění 2. poloviny 20. století, přednáška a seminář / Methodology of art history in the 2nd half of the 20th century

Žánry uměleckohistorického psaní, seminář / Sytlistic modes of art historical writing

čtyřsemestrální cyklus přednášek Pravěk a archaické kultury - Antika - Středověk - Renesance a baroko / Prehistory and archaic cultures - Antiquity - Middle Ages - Renaissance and Baroque Art

Společná teoretická výuka I-IV pro doktorandy výtvarných umění / Graduate Seminar for visual arts doctoral program

Teorie vědy pro doktorandy výtvarných umění /  Theory of science for visual arts doctoral program

Doktorandské kolegium I-VIII pro doktorandy teorie a dějin umění / Graduate Seminar for art history doctoral program

Seminář vědecké praxe doktorandy teorie a dějin umění / Seminar of scientifice practice for art history doctoral program

 

AKTUÁLNÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT / Current research project

Dějiny českých dějin umění II. (1970-1990) GA ČR 22-14620S 2022-2024 / History of Czech art history 1970-1990, Czech Science Foundation

 

PUBLIKACE / Publications

Deset nejvýznamnějších odborných publikací / Ten most important scholarly publications

1. Dějiny českých dějin umění 1945-1969. UMPRUM: Praha 2021

2. Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století. UMPRUM: Praha 2018

3. Milena Bartlová a kolektiv, Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. VŠUP: Praha 2017

4. Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol., Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Kat. výst. VŠUP: Praha 2015.

5. Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490. Academia: Praha 2015

6. Unsere "nationale" Kunst. Thorbecke: Ostfildern 2016; Naše, národní umění. Studie z dějin dějepisu umění středověku. Barrister a Principal: Brno 2009

7. Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo: Praha 2012

8. "Neuentdeckung" der Iglauer Pieta + Einleitung. In Bartlová, Milena (ed.), Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhundert. Matice moravská: Brno 2007.

9.  Mistr Týnské kalvárie, český sochař doby husitské. Academia: Praha 2004

10. Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Argo: Praha 2001 

Úplné aktualizované seznamy odborné bibliografie/ complete scholarly bibliography (zde) a publicistiky&popularizace/other publications (zde)

Profil academia.edu 

NOVÁ KNIHA: Dějiny českých dějin umění 1945-1969.

JUBILEJNÍ SBORNÍK K ŠEDESÁTINÁM/Festschrift: Johana Lomová - Jindřich Vybíral (eds.), Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou. UMPRUM: Praha 2018

Učebnice / Textbook PRŮVODCE STUDIEM DĚJIN UMĚNÍ STŘEDOVĚKU: druhé, opravené a doplněné vydání vydalo Nakladatelství UMPRUM jako e-book, zakoupit lze zde . / Guide to the medieval art history studies (e-book)

Zvláštní publikace / special bookŽeny, které nechtěly mlčet. Tři československé příběhy. Nadace Rosy Luxemburg: Praha 2021 (dotisk v přípravě). Feministické vyprávění o ženách v rodině. / Women who did not want to be silent. Three Czechoslovak stories. Feminist family narrative.

 

KURÁTORKA VÝSTAV / Curated Exhibitions

Mistr Týnské kalvárie: pražská řezbářská dílna předhusitské doby (s Janem Chlíbcem). Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, duben-září 1990

Světice s knihou. Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění (s Jiřím Fajtem). Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, květen-srpen 1996

Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. Národní galerie v Praze, klášter sv. Anežky, květen-září 1997

Ř! Česká národní identita v současném umění (se studenty a studentkami Týmového semináře). UMPRUM, Galerie UM, listopadu 2012-únor 2013

Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu (se členy a členkami KTDU UMPRUM). Národní galerie v Praze, Veletržní palác, listopad 2015-únor 2016

 

CURRICULUM VITAE

Kvalifikace / Education and Career

1977 maturita na klasické větvi Akademického gymnázia v Praze / Classical High School in Prague

1980-1983 externí studium dějin umění na Karlově univerzitě / external study of art history at Charles'  Unviersity in Prague

Mgr+PhDr 1983 UK Praha 

CSc/PhD 1995 Ústav dějin umění AVČR

Habilitace - docentka / Habilitation - Assistant Professor 2001 FF Masarykovy univerzity Brno

Profesorka / Professor 2005 Masarykova univerzita  Brno

 

Zaměstnání /Employment

1978-1983 administrativní pracovnice Majetkoprávního oddělení/Centrální evidence sbírek Národní galerie v Praze / clerk at the Central Register of the National Gallery in Prague

1983-1991 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze / curator at the Collection of Old Masters, National Gallery in Prague

1991-1992 odborná a vědecká pracovnice Ústavu dějin umění AVČR / researcher at the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences

1988-1991 a 1992-1996 mateřská dovolená / maternity leaves

1996-1997 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze / curator at the Collection of Old Masters, National Gallery in Prague

1998-2005 odborná asistentka a docentka na katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha / lecturer and Assistant Prof. at the Department of Education, Charles'  Unviersity in Prague

1998-2010 odborná asistentka, docentka a profesorka v Semináři dějin umění Filosofické fakulty MU Brno / lecturer, Assistant Prof. and Professor at the Department of Art History, Masaryk University in Brno

2010-2012 vědecká pracovnice Collegium Europaeum (výzkumná skupina Filosofického ústavu AVČR a Filosofické fakulty UK Praha) / researcher at Collegium Europaeum

2010-2011 profesorka na Akademii výtvarných umění Praha / Professor at the Academy of Art in Prague

2013-2015 profesorka, Evropské kulturní a duchovní dějiny - Historický modul, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy / Professor at the Faculty of Humanities, Charles'  Unviersity in Prague

od září 2011 profesorka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze / Professor at the Academy yof ARts, Design and Architecture in Prague

 

2008 Fellow, Wissentschaftkolleg/Institute of Advanced Study Berlin

2009/10 zastupující profesorka / Vertretendes Professor, Institut für Bild- und Kunstgeschichte, Humboldt University Berlin

 

Ocenění / Honors

2001 medaile rektora Masarykovy univerzity za knihu Poctivé obrazy / medal of the Rector of Masaryk University for the book Honest Images

2013 Cena F. X Šaldy za knihu Skutečná přítomnost / F. X. Šalda Prize for the book Real Presence

2018 Grand Prix Spolku Skutek

2021 Cena Věry Jirousové pro etablovanou kritičku výtvarného umění

 

 

 

 


Číst více...

tel. + 420 251 098 296
milena.bartlova@umprum.cz

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

E-mail milena.bartlova@umprum.cz
Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Profesor
Teorie a dějiny umění / Vědecký pracovník