MgA. Radek Brousil

MgA. Radek Brousil

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná tvorba (8206V108), 3. ročník