MgA. Radim Labuda

MgA. Radim Labuda

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Student
Studium probíhající
ateliér Supermédia, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná tvorba (8206V108), 3. ročník