Radka Pitrmucová

Radka Pitrmucová

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Grafický design a vizuální komunikace (8206T018), absolvované 2011