MgA. Richard Jaroš

Kontakt

tel.: +420 722 117 929

richard.jaros@gmail.com

MgA. Richard Jaroš

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Písmo a typografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2015